sporun tarihi gelişimi raydın

SPORUN TARİHİ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ

 

            Spor nedir? Sporun tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

            _Spor; insanların beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için ya da fizikî performanslarını üst düzeye çıkararak yarışmak için yaptıkları hareketler bütünüdür.

            Spor insanın var olmasıyla başlar. İnsan bedeni hareket etmek üzere yaratılmıştır. Zorlu doğa koşulları ile mücadele eden ve hayatını idame ettirebilmek için avlanmak zorunda kalan insanlar sürekli hareket etmek durumunda idi. Ancak insanoğlu tarih boyunca hayatını kolaylaştırma arayışına girmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ulaşılan son noktada ise gelişen teknoloji insanın günlük fizikî aktivitesini oldukça kısıtlamış ve buna bağlı olarak beden ve ruh sağlıklarında ciddi problemler oluşmaya başlamıştır. Özellikle sanayi inkılâbı (1783) ile birlikte endüstrileşen toplumlarda bu problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ülkelerin yöneticileri de önlem olarak spor dalları kurup halklarını spora yönlendirmişlerdir. Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında ve 1980’li yıllarda sanayileşme hız kazanmıştır. İnsanlar sanayi bölgelerine göç etmiş ve yoğun olarak zamanlarını durağan işlerde çalışarak geçirmeye başlamışlardır. İnsanların fizikî aktivitelerini kısıtlayan bir yaşam biçimi kent insanında pek çok sağlık problemini de beraberinde getirmiştir. Yöneticilerimiz tıpkı bizden önce bu süreci yaşayan toplumların yöneticileri gibi spor alanları oluşturarak halkımızı spor yapmaya yönlendirmelidirler.

 

            İnsan neden spor yapmalıdır?

            _Sporun tanımında belirttiğimiz gibi insan beden ve ruh sağlığını koruyabilmek için ayrıca fizikî performans gerektiren müsabakalar yapabilmek için sportif aktiviteler (hareketler) yapmalıdırlar.

            Bu aktiviteler yapılmadan önce yapılma amacı belirlenmeli ve bu amaç doğrultusunda spor yapılmalıdır. İnsan spor yaptığı müddet fiziken ve ruhen sağlıklı, dirençli ve kuvvetli bir yapı oluşturur. Bunun için insan amaçları belirlenmiş ve programlanmış spor yapmalıdır.

 

            Spor insan sağlığı için neden önemlidir?

            _İnsanlar spor yaptıkları zaman vücudun önemli sistemleri çok iyi çalışır. Bunlar; iskelet sistemi, kas sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve salgı sistemidir. Dolaşım sistemi vücudun her hücresine gitmesi gereken oksijen, gerekli vitamin ve mineraller, salgılar vb. bolca taşıyarak hücrelere ulaştırırlar. Buradaki kirli kan dediğimiz atık metabolizmalar içeren kanı temizlenmek üzere ilgili organlara götürür. Bir süre sonra vücuttaki tüm hücreler, dokular, organlar, sistemler sağlıklı birer yapıya, dolayısıyla bütün vücut sağlıklı bir yapıya dönüşür.

 

            Sporun zararı var mıdır? Hangi spor dalları insan sağlığını nasıl etkiler?

            Bazı spor dalları insanı fizikî olarak çok yıpratabilir. Bilhassa antrenmanları (müsabaka öncesi hazırlık) çok yoğun olan ve zorluklar içeren ya da müsabaları çok zorlu geçen spor dallarında insanlar zaman zaman sağlık problemleriyle karşılaşırlar. Bu problemler genel olarak travmalara (çarpma, burkulma, ezilme) bağlı olarak ortaya çıkar. Problemlerin ortaya çıktığı durumlara baktığımızda insanın fizikî sınırlarını zorlayarak yapılan tüm sporların vücuda zarar verdiği ve sakatlanmaların yaşandığı görülmektedir. Sağlığımızı kazanmak, korumak ve mutlu olmak için yaptığımız her spor dalı sağlığımızı olumlu yönde etkiler.

 

            İnsan hangi spor dallarını aksatmamalı, daha çok yapmalıdır?

            _Spor yapmaktaki öncelikli amacımızı belirledikten sonra bu doğrultuda spor yapmalıyız, demiştik. Şayet spor sağlıklı yaşam için amaçlanmış ise vücudun kas, iskelet, solunum, dolaşım ve salgı sistemini çalıştıracak aerobik çalışma, yürüyüş, zaman zaman kalbi aşırı zorlamadan koşu ve yüzme yapılmalıdır. Spor yapmada önce bir spor uzmanından ya da eğitmeninden bilgi almanın ya da sağlık muayenesinden geçmenin büyük yararı vardır. Öncelikle vücudun sağlık açısından mevcut durumu tespit edilmeli ve bu doğrultuda spor uzmanından ya da eğitmeninden yardım alınmalıdır.

 

            Hangi spor dalları, hangi yaş arasında yapılmalıdır?   

            Çocukluk ve gençlik yıllarında esneklik ve dayanıklık isteyen (jimnastik, futbol, basketbol, atletizm, halter, güreş vb.) yapılabilir; ancak ilerleyen yaşlarda vücudumuz istenilen performansa ulaşabilmek için aşırı zorlanacağından daha yavaş tempoda yapılan sporlara yönelinmelidir. Bu sporlar yürüyüş, yüzme vb.dir.

            Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam.

                                                                                              Röportaj: Merve Açık (8-D)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !